Universita Járy Cimrmana

    Byla založena v roce 1995. Tehdy první zájemci mohli absolvovat PUJÁC (První UJÁC) pod záštitou Dlažky Přerov, dalším rokem následoval DUJÁC v Liptákově, místní části Rajnochovicích, TUJÁC v Liptákově, místní části Středolesí a konečně v roce 1998 ČUJÁC v opět místní části Rajnochovicích. V roce 1999 proběhlo pouze první výjezdní zasedání absolventů a příznivců university s náplní Jára Cimrman v říši zpěvu a tance. Současnou rektorkou je CiDoc. Sylva Koubová, děkankou CiDr. Jitka Bernátová, kvestorem bývalý děkan CiProf. Petr Kouba a knihovníkem bývalý rektor CiProf. Pivoň. Z asistentů nesmíme zapomnět na CiSubDoc. Pavla Kříže a stážistku Hanku Nesrstkovou.

    Gymnázium Járy Cimrmana

    Vzniklo po vzoru university v roce 1999, kdy universita nechtěla otevřít PátUJÁC. Náplň výuky byla dosti podobná universitě, jen studenti (a profesoři také) měli poněkud větší věkový rozptyl. Jako perličku uvedu, že nejmladší maturance bylo 10 let, nejstarší 34, nejmladšímu profesoru jen 12. Budova se nacházela v Liptákově, místní části Cakově. Ředitelem byl CiDr. Tomáš Loun, Bc., jeho zástupcem Mgr. Jan Dvorský, třídní profesorky CiDr. Ivana Lounová a CiMgr. Zuzana Pinďurová, pomocný profesor CiMgr. Ex. Vojtěch Holický a školníkem Mgr. Miloslav Palát. Podruhé se dveře gymnázia otevřely studentům v roce 2005. Mezi novými pedagogy se objevili i první absolventi Pavla Polívková, Petra Drymlová a Tomáš Palát.

Divadlo Járy Cimrmana
    Vám doufám představovat nemusím. Má i svou stránku, na které se dozvíte více.

Na Internetu se o Járovy Cimrmanovi toho dá najít dost. Zde je pár odkazů, které se mi nejvíce líbí:

Ať žije Jára! Hrrš!